Кой сме ние?

1. НКС ДЕСЕН ПРОФИЛ е организация на свободни, честни, почтени, родолюбиви български граждани с дясна политическа ориентация и разбирания, обединени в идеите си за защита и развитие на същинската демокрация – свободното гражданско общество. На това основание считаме за възможни наши партньори всички граждански, политически и обществени структури с консервативни и демократични позиции, безкомпромисно следващи националната кауза за евро атлантическо развитие на България, личната свобода, достойнство, чест и отговорност.

2. Следване принципа на справедливо правораздаване, строго данъчно законодателство, независима прокуратура и ефективни дела и присъди на участвали и незаконно обогатили се от корупционни и незаконни сделки. Нуждата от специално анти корупционно звено, работещо отделно от главна прокуратура е крайно наложително. С безкомпромисна, бърза, коректна и съгласувана с европейските структури правова основа за действие. Специализиран съд, независим от системата на партиите и наложеното статукво на пост социализма. Изцяло нов НПК, съобразен със съвременните реалности и с най-добрите анти корупционни практики в ЕС.

3. На основание „Закон за обявяване комунистическия режим в България за престъпен”, приет от 38 Народно събрание на 26 април 2000 г., да се предизвика дебат и предложи текст на закон за прилагане на ЛУСТРАЦИЯ по примера на бившите соцдържави, сега членки на ЕС. 4. Предизвикване на обществен дебат и всички възможни действия за свикване на Велико Народно Събрание при следните условия:

  • Премахване на институцията Велико народно събрание.
  • Изготвяне и приемане на нова Конституция, при постигнат обществен консенсус и разумни срокове за приемането с референдум;

5. Национална сигурност, суверенитет и независимост, пряко свързани с териториалната цялост на държавата, евро атлантическата ориентация, повишаване на боеспособността, количеството и качеството на въоръжените сили. Насоки и програми за решаване на демографския проблем, подкрепа на традиционното българско семейство като основа на обществото. Необходимост от приоритетно разрешаване проблемите в образованието и науката, емигрантския проблем и интеграция.

Действия:

  • Настоящия текст да се представи на сродни организации, одобрени от УС на НКС ДЕСЕН ПРОФИЛ, като възможни партньори.
  • Работни срещи с проявили желание за партньорство.
  • Изработване на споразумения за съвместни инициативи и действия.
  • Съвместна работа по темите от декларацията за предложения за промени в закони и нормативни актове.
  • При достигане на определено ниво на доверие, очертаване на основни положения за коалиционно споразумение за участие в избори за централна и местна власт.

Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ