Председателски съвет

УПРАВИТЕЛЕН СЪСТАВ НА „НАЦИОНАЛНО КОНСЕРВАТИВНО СДРУЖЕНИЕ  ДЕСЕН ПРОФИЛ” В СЪСТАВ:

Председател:

  • Калин Димитров Крулев

Зам. Председател:

  • Петко Иванов Вацев

Членове:

  • Корнелий Савов Савов
  • Маргарит Владимиров Мицев
  • Диян Иванов Босолов
  • Михаил Костадинов Влахов
  • Цветан Христов Кръстев