Председателски съвет

Калин Крулев – Председател

Маргарит Мицев – Заместник председател

Румен Стоев – Секретар

Членове:

 Цветозар Захариев

 Адриана Атанасова