ПРИЗИВ ЗА ЛУСТРАЦИЯ

Ние, български граждани, водени от чувство за дълг и морална справедливост, независимо от верска и етническа принадлежност, матерен език и имотно състояние, прекланяйки се пред жертвите на зловещия болшевишки преврат през септември 1944 година и наложения тоталитарен режим, осъществен с помощта на враждебна окупационна армия, на основание:

  • Действащия „Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен“, приет от 38-мо Народно събрание на 26 Април 2000 г. И обнародван в Държавен Вестник, брой 37 от 5 май 2000 г.;
  • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА от декември 2006 г.;
  • Желанието на българското общество да скъса завинаги и еднозначно с всички остатъци от престъпното управление на анти-българската БКП и сродни организации вече 73 години,
  • По примера на бившите държави от социалистическия лагер, със сходни диктаторски режими в близкото минало и споделяйки опита им в организирането на законодателство и общество в дух на демокрация и свобода,

Изготвихме и предлагаме за прилагане в действие следния:

ПРИЗИВ ЗА ЛУСТРАЦИЯ

      Лустрация е процеса на отстраняване за определен период от време от държавната администрация и ръководни обществени, академични и политически постове на щатни и нещатни сътрудници на службите за сигурност на тоталитарна власт, висши партийни функционери и лица, пряко замесени в утвърждаването и запазването на авторитарния режим.

     В обсега на един бъдещ Закон за лустрация са всички бивши щатни и нещатни служители на тоталитарните комунистически служби за сигурност, сътрудници с действителна дейност и бившите членове на БКП, БЗНС, ДКМС, ОФ, БПС заемали ръководни (щатни) постове в структурите на централно и местно ниво.

     Всички организации, обявили се за правоприемници на престъпната комунистическа партия и изповядващи човеконенавистната марксистколенинска идеология да бъдат забранени от бъдещ закон за лустрацията.

С оглед на достигане обективната истина за историята на България е нужно безпристрастно публично разглеждане на всички факти и документи относно важните исторически събития, техния анализ и оценка. Лъжите и манипулациите на престъпния режим да бъдат премахнати от официалната историческа наука и програмата в образователната система.

     Настоящият ПРИЗИВ ще бъде доведен до знанието и потърсена подкрепа от всички демократично настроени  български организации, инициативни групи и личности в България и по света. Целта е изготвяне проект на Закон за лустрация, внасяне и приемане от Народното Събрание. Нека да затворим страницата на Прехода и България да заеме достойното си място до  държавите от ЕС където обществата постигат, развиват и защитават социална, икономическа, общочовешка справедливост и върховенство на правото.

     Настоящият ПРИЗИВ се изготви, одобри и прие на работно заседание на Национално Консервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ, София, 12 октомври 2017 година.