Национално работно събрание на ПП „Общество за Нова България“

На 23 февруари в София се проведе Национално работно събрание на актива на Политическа Партия „Общество за Нова България“. Председателят на партията Калин Крулев представи приоритетните позиции на Платформа на ПП ОНБ. Основните насоки по една от съществените теми в нея – нова Конституция, Съдебната система и Изборното законодателство бяха развити пред аудиторията от зам. председателя Маргарит Мицев. Разисквани бяха множество предложения по темата и позициите на Платформата, анализи на ситуацията в България, региона и света, както и проекта за нов знак на ПП ОНБ. Прие се по същество работата да продължи до свикването на Национална Конференция на ПП ОНБ на 9 май, на която да се представи платформата в завършен вид, предложение за нов Устав и промени в ръководството. Благодарим на всички участници във форума за сериозното отношение към каузата на партията в полза на просперитет на обществото и държавата!