Платформа на ОНБ

1. Национална кауза: Повишаване на броя на българите в България.
Утвърждаването на българската нация, като самостоятелен субект във все
по-глобализиращия се свят, и превръщането й в дигитална нация.
Категорична смяна на консуматорското общество с модела на работещото
общество и разумните потребности. Създаване на национална доктрина
въз основа, на която да се развива българската национална общност.

2. Нова конституция със съдебна власт от демократичен тип, без
нормативноправни влияния на марксистко-ленинската юридическа наука,
ново изборно законодателство и ново държавно и административно
териториално устройство.

3. Национална и обществена сигурност.

4. Енергийна система позволяваща стопанска и обществена
самостоятелност.

5. Високо технологично общество в дигиталния свят.

6. Производство на растителни и животински храни и суровини от
растителен и животински произход за нуждите на националното
стопанство.

7. Туризъм – Вътрешен и Външен.

8. Демографска политика, основана на прагматичен ценови подход.

9. Образование.

10. Здравеопазването, като основна задача за обществено здраве.

11. Насърчаване на местното самоуправление.

12. Създаване на условия за културен и научен възход. Изкуството,
културата, науката и образованието – дейност от фундаментално значение.