10 март 2020 година. Работна експертна среща на ПП „Общество за Нова България“

10 март 2020 година. На работна експертна среща на ПП „Общество за Нова България“ бяха обсъдени получените предложения и идеи относно платформата на партията. Взе се решение да се сформират експертни групи по отделните теми. За разработване на концепция за запознаване на обществото с някои актуални теми на законодателството се заемат г-н Маргарит Мицев, адв. Жельо Желев и адв. Румен Стоев. Разширяване на екипът от юристи за работа по Изборното законодателство, Съдебната система и Конституцията. Под председателството на г-н Калин Крулев да започне работа експертна група по темата за възможното осъвременяване и справедливо организиране на здравното и пенсионно осигуряване. Подготовка за медийно представяне на позициите на ПП ОНБ по всички проблемни въпроси. В кратки срокове изложения ще бъдат представени на сайта и във ФБ групата.