На 10.VII.2020 г. в София , централното ръководство на ПП “ Общество за Нова България “ обсъди политическата обстановка в страната.

На 10.VII.2020 г. в София , централното ръководство на ПП “ Общество за Нова България “ обсъди политическата обстановка в страната. След изслушването на мненията на присъстващите , бяха направени изводи , съдържащи програмни постановки.

I. ПП “ Общество за Нова България “ призовава политическите партии представени в НС съвместно с извънпарламентарни партии , обществени организации , включително творчески съюзи и професионални сдружения , както и ползващи се с авторитет личности , да подготвят и организират широк форум на който , с участието на Държавния глава да бъдат приети правилата за дейност , предмета на дейност и времето на дейност на Велико Народно Събрание.

II. Прави впечатление липсата на политическа конкретика и мъглявато определяне на исканията на протестиращите. ПП “ Общество за Нова България “ е категорично за изработването и приемането на нова конституция в едно с придружаващ я пакет от устройствени закони – закон за изборите, за устройството на съдилищата и съдебната власт , закон за териториалното и селищното устройство и местното самоуправление , гражданско процесуален закон наказателнопроцесуален закон и административнопроцесуален закон, както и трудовоправен закон.

III. ПП “ Общество за Нова България “ дава възможност на своите членове и симпатизанти да изберат да участват или не в протестите , но напомня , че с БСП и номинираните от нея организации не могат да бъдат заедно.