Конституцията, съдебната система и изборното законодателство

Действащата конституция е резултат от доминацията на БКП/БСП в Осмо Велико НС. Тя е доказателство за гласовопартийния начин на мислене на създателите и. В нея грижата на конституционния законодател за …

Платформа на ОНБ

1. Национална кауза: Повишаване на броя на българите в България. Утвърждаването на българската нация, като самостоятелен субект във все по-глобализиращия се свят, и превръщането й в дигитална нация. Категорична смяна …